Zápis do mateřské školy

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel na základě těchto kritérií:

  • K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
  • Dále budou přednostně přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s přihlédnutím k místu trvalého bydliště v obci, která mateřskou školu zřizuje a zaměstnání rodičů.
  • Dítě musí být řádně očkováno (podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

NAJDĚTE KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU

Víte, že, až 80 % lidí nevyužívá své silné stránky a „běží“ jen na 20 %svého potenciálu? Mnohdy ani svoje silné stránky neznáme, a proto je nevyužíváme, většinou se neproduktivně snažíme eliminovat své slabé stránky.

Kdy: pondělí 19. 4. 2021 od 17:00 do 19:30
Kde: online prostředí
Registrace přes formulář: https://1url.cz/7KK77
Lektor: Ing. Marek Pavlík Ph.D.

Více zde:

 

Informace k návratu dětí a žáků do mateřské a základní školy

AKTUALIZOVÁNO!!! Od 26. 4. 2021 mohou do MŠ všechny děti, bez testů a roušek!!!

Více informací pro rodiče: testování – pro rodiče

Video (testování): MŠMT – testování ve školách

Základní škola a mateřská škola se otevírá k prezenční výuce 12. 4. 2021. K prezenční výuce se vrací všichni žáci naší školy, v případě mateřské školy pouze děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškoláci).

Do mateřské a základní školy mohou chodit pouze děti a žáci bez příznaků onemocnění – suchý kašel, zvýšená tělesná teplota, dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos.

Podmínkou bezpečného návratu dětí a žáků je povinné neinvazivní antigenní testování, které bude probíhat v budově školy 2 krát týdně, tj. pondělí a čtvrtek (děti, žáci, zaměstnanci).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možnost doložit negativní výsledek RT- PCR testu, nebo které onemocnění COVID-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PSR testu (nutné doložit zprávou od lékaře, nebo laboratoře).

Děti v mateřské škole nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst. Žáci základní školy musí nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst (chirurgická rouška, nebo respirátor). Všichni zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) jsou povinni nosit k zakrytí nosu a úst respirátor FFP2.

Školní jídelna i školní družina budou také v provozu.

Věříme, že to společně zvládneme a na všechny se už moc těšíme.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Marcelu Pavlíčkovou, 604 895 632.

Piráti na palubu!

Na palubu pirátské lodi se po vánočních prázdninách dne 4.1. 2021 vrací zatím pouze děti mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku. Vzhledem k pokračujícím vládním opatřením, je distanční výuka žáků 3., 4. a 5. ročníku prodloužena do odvolání.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2021.

« Starší příspěvky