Školní družina je jednotřídní, všichni jsme zde na jedné lodi. Pod vedením paní vychovatelky se žáci vydají v tomto školním roce po stopách zbloudilých pirátů, budou tedy volně pokračovat v celoroční hře. Po společném obědě je čas také pro společně strávenou hodinku plnou různorodých aktivit. „Rozchod“ je možný teprve po 14h. Dříve na přání rodičů a rozhodnutí kapitána lodi.  

V rámci školní družiny bude v letošním roce pokračovat kroužek Dovedné ruce, pod vedením žen Českého Červeného kříže (moc děkujeme paní Pavlíkové a paní Zetkové). Nově je zřízený Čtenářský klub, Klub deskových her. Plánujeme další, o kterých budeme včas informovat.

Vychovatelka
–             Karolína Vávrová, DiS. – tel: 728 824 085

Provoz školní družiny
6:30 – 7:50

11:40 – 16:00