MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA VALEČ 

První zmínky o škole Valeč pochází již z roku 1818. Dokladem její hluboké historie je dochovaná školní kronika, ve které je první zápis z roku 1922. O založení české školy ve Valči se zasloužil Adolf Dobner z Plzně, který své panství pronajímal českým deputátníkům. Ti posílají své děti do německých škol. V červenci začíná Dobner připravovat předběžný soupis českých dětí a žádá o povolení otevření české školy. Jeho žádosti je vyhověno a 5. Září roku 1922 se ve Valči otvírá česká škola, kterou v počátku navštěvuje 25 žáků. Jako učebna sloužil společenský sál místního hostince. V následujícím školním roce již tuto školu navštěvuje 32 žáků. V dalších letech byla zřízena i školní knihovna se 450 knihami. Dne 1. 9. 1926 přicházejí do školy žáci, kteří přestupují i z německé školy. Z celkového počtu 29 žáků umí pouze 5 mluvit česky. V tomto školním roce se poprvé vyučovalo náboženství a ruční práce. V roce 1930 je při škole zřízeno i stravování. V následujícím roce se škola se škola stěhuje z hostince do jedné z budov, které patří k zámku. V roce 1935 se místní učitel pan Formánek snažil o otevření české mateřské školy. Jelikož majitel místního panství neposkytl žádné prostory, mateřské škola nakonec otevřena nebyla.

V  období 2. světové války je učitelem zdejší školy pan Hoffman, který po celou dobu války do školní kroniky podrobně zapisoval. Česká škola byla na začátku války uzavřena, pan učitel se loučí s Valčí, dětmi a rukuje do slovenské armády. Po celou dobu držel kroniku školy u sebe a to i v účasti v bojích.

Po válce v roce 1946 vzniká ve Valči měšťanská škola, obecní škola i škola mateřská. Po zápisu bylo přijato celkem 24 dětí. V roce 1950 byla provedena celková rekonstrukce školy. V následujícím školním roce je škola rozdělena na národní s 59 žáky, střední školu se46 žáky a na školu mateřskou s 23 dětmi. Jako snad nejmenší škola v Čechách byla v roce 1953 zařazena do sítě osmiletých škol. V té době měla škola 2 třídy. Jednu třídu navštěvovali žáci prvního stupně a druhou žáci druhého stupně. V roce 1956 je ve Valči v prostorách zámku zřízen dětský domov, což byl pro zdejší školu historický zlom. Z dětského domova bylo do školy přiřazeno 59 dětí. Škola se zvětšuje a třídy jsou rozmístěny po celé obci. Ve školním roce 1957/1958 navštěvuje tuto školu již 187 žáků. Počet žáků se v průběhu let měnil, maximální počet navštěvujících žáků byl 220. V roce 1972 byl naopak počet žáků tak malý, že hrozilo uzavření druhého stupně. V roce 1976 dětský domov vyhořel. Pro školu toto neštěstí znamenalo velkou změnu. Děti byly rozmístěny do jiných dětských domovů. Školu navštěvovaly pouze místní děti, čímž klesl počet žáků na 24. Byl tak zrušen druhý stupeň a škola byla rozdělena na dvě třídy. Jedna zastupující první až třetí ročník zůstává ve Valči, čtvrtý a pátý ročník je převeden do blízké Vrbice. V roce 1978 se škola opět spojuje a ve školním roce 1988/1989 je slavnostně otevřena nově opravená budova školy, ve které sídlí dodnes.(Školní kronika Č. Z. Školy národní ve Valči).

old foto 1 old foto 2