Archiv autora: mszsvalecc (Strana 3 z 5)

Ve dnech 20.12. – 22.12. je vyhlášeno ředitelské volno.

Ve dnech 23.12. – 2. 1. 2022 jsou vánoční prázdniny.

ZŠ a MŠ je v tyto dny uzavřena.

Provoz bude zahájen 3.1.2022.

Hurá do školy!

Letní prázdniny se nám chýlí ke konci, ve škole vrcholí přípravy na nový školní rok a je potřeba sdělit pár základních důležitých informací.

1. září se všichni sejdeme ve škole, žáci naší ZŠ se před zahájením školního roku otestují, stejně jako 6. 9. a 9. 9… Ten, kdo odmítne testování, je povinen mít po celou dobu výuky roušku.

Provoz MŠ je bez omezení.

Těšíme se.

Zápis do mateřské školy

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel na základě těchto kritérií:

  • K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
  • Dále budou přednostně přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s přihlédnutím k místu trvalého bydliště v obci, která mateřskou školu zřizuje a zaměstnání rodičů.
  • Dítě musí být řádně očkováno (podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

NAJDĚTE KLÍČ KE SVÉMU POTENCIÁLU

Víte, že, až 80 % lidí nevyužívá své silné stránky a „běží“ jen na 20 %svého potenciálu? Mnohdy ani svoje silné stránky neznáme, a proto je nevyužíváme, většinou se neproduktivně snažíme eliminovat své slabé stránky.

Kdy: pondělí 19. 4. 2021 od 17:00 do 19:30
Kde: online prostředí
Registrace přes formulář: https://1url.cz/7KK77
Lektor: Ing. Marek Pavlík Ph.D.

Více zde:

 

Informace k návratu dětí a žáků do mateřské a základní školy

AKTUALIZOVÁNO!!! Od 26. 4. 2021 mohou do MŠ všechny děti, bez testů a roušek!!!

Více informací pro rodiče: testování – pro rodiče

Video (testování): MŠMT – testování ve školách

Základní škola a mateřská škola se otevírá k prezenční výuce 12. 4. 2021. K prezenční výuce se vrací všichni žáci naší školy, v případě mateřské školy pouze děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškoláci).

Do mateřské a základní školy mohou chodit pouze děti a žáci bez příznaků onemocnění – suchý kašel, zvýšená tělesná teplota, dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos.

Podmínkou bezpečného návratu dětí a žáků je povinné neinvazivní antigenní testování, které bude probíhat v budově školy 2 krát týdně, tj. pondělí a čtvrtek (děti, žáci, zaměstnanci).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možnost doložit negativní výsledek RT- PCR testu, nebo které onemocnění COVID-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PSR testu (nutné doložit zprávou od lékaře, nebo laboratoře).

Děti v mateřské škole nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst. Žáci základní školy musí nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst (chirurgická rouška, nebo respirátor). Všichni zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) jsou povinni nosit k zakrytí nosu a úst respirátor FFP2.

Školní jídelna i školní družina budou také v provozu.

Věříme, že to společně zvládneme a na všechny se už moc těšíme.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Marcelu Pavlíčkovou, 604 895 632.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »