AKTUALIZOVÁNO!!! Od 26. 4. 2021 mohou do MŠ všechny děti, bez testů a roušek!!!

Více informací pro rodiče: testování – pro rodiče

Video (testování): MŠMT – testování ve školách

Základní škola a mateřská škola se otevírá k prezenční výuce 12. 4. 2021. K prezenční výuce se vrací všichni žáci naší školy, v případě mateřské školy pouze děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškoláci).

Do mateřské a základní školy mohou chodit pouze děti a žáci bez příznaků onemocnění – suchý kašel, zvýšená tělesná teplota, dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos.

Podmínkou bezpečného návratu dětí a žáků je povinné neinvazivní antigenní testování, které bude probíhat v budově školy 2 krát týdně, tj. pondělí a čtvrtek (děti, žáci, zaměstnanci).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možnost doložit negativní výsledek RT- PCR testu, nebo které onemocnění COVID-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PSR testu (nutné doložit zprávou od lékaře, nebo laboratoře).

Děti v mateřské škole nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst. Žáci základní školy musí nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst (chirurgická rouška, nebo respirátor). Všichni zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) jsou povinni nosit k zakrytí nosu a úst respirátor FFP2.

Školní jídelna i školní družina budou také v provozu.

Věříme, že to společně zvládneme a na všechny se už moc těšíme.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Marcelu Pavlíčkovou, 604 895 632.