Na základě rozhodnutí vlády ČR se od 1.3. 2021  v naší škole zakazuje osobní
přítomnost žáků a dětí na vzdělávání. Od 8.3.2021 bude výuka v základní i
mateřské škole probíhat distanční formou.

S přáním pevného zdraví všem Mgr. Marcela Pavlíčková, ředitelka ZŠ a MŠ.