Zápis bude probíhat od 6. 4. do 23. 4. 2021 a to osobně, bez přítomnosti dětí, po telefonické domluvě.

Kontakt: Mgr. Marcela Pavlíčková – 604 895 632